Elia Kazan directing Vivien Leigh & Karl Malden on the set of “A streetcar named desire”

Elia Kazan directing Vivien Leigh & Karl Malden on the set of “A streetcar named desire”